Obchodní podmínky

Stručné obchodní podmínky

 • Tím, že si vložíte do košíku zboží, vyplníte fakturační údaje a odešlete objednávku, uzavíráte kupní smlouvu.
 • Máte možnost se u nás zaregistrovat, vaše údaje nikomu neposkytneme.
 • Od kupní smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů, před sjednaným datem vyzvednutí výrobků. U dortů na zakázku bude zohledněna rozpracovanost zakázky (designový návrh, sestavení rozpočtu, popř. i již vymodelované dekorace, jiné služby již poskytné) a hodnota služeb a materiálu bude vyfakturována zákazníkovi. 
 • Vánoční cukoví - závazná objednávka - odesláním objednávky , vyplněním fakturačních údajů , uzavíráte smlouvu o dílo , od této smlouvy je možné odstoupit 14 dní před datem vyzvednutí .  V době 14 dní před vyzvednutím již není možné od slouvy odstoupit a to z důvodu již započaté práce na Vaší objednávce.  Storno poplatek je ve výši 100% ceny objednávky. 
 • Výrobky je možné vyzvednout jen u nás na provozovně.  Pokud budete chtít výrobek dovést, předem se dohodneme na přepravě (času,  místě) Cena dopravy je 15,-Kč za 1km , doprava po Olomouci 500,-
 • Při uzavření objednávky na zakázku , je požadována záloha 50% z celkové ceny, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že zákazník zruší objednávku více než 14 dní před termínem dodání, je možné zálohu vrátit v plné výši, pokud již nebylo poskytnuto jiné plnění či služba např. ochutnávka, kalkulace, rozpočet, přípravený designový návrh výrobku apod.  Pokud je objednávka zrušena méně než týden před předáním, je účtována celá hodnota zakázky. Pokud si zákazník objednávku nevyzvedne v dohodnutém termínu, záloha se nevrací a bude na něm požadována úhrada celé kupní ceny . Jestliže dort nebo jiný cukrářský výrobek objednává kupující v době kratší než jeden týden před datumem vyzvednutí je storno objednávky nemožné, pokud se písemně nedohodne kupující s prodávajícím. 

 • U výroby dortů na zakázku (dle zadaných parametrů a výběru složení zákazníkem) je stanovena cena orientační konečná cena výrobku je dle skutečné váhy výrobku, pracnosti výroby.  U ceny zakázky vyráběné dle zadání kupujícího nedokáže prodávající vždy přesně předem odhadnout konečnou váhu vyráběného dortu.

 • Reklamace dortů na zakázku, hotových dortů - kupující přijímá reklamace jen  na zkažené potraviny, potraviny reklamujte okamžitě v záruční lhůtě která je 24h od převzetí výrobku a to v místě provozovny prodávajícího.

 • Skladování a trvanlivost: dort skladujte v suchém a chladném prostředí – ideální je lednice se statickým chlazením. Pozor na další suroviny v lednici, které mohou svojí výraznou vůní ovlivnit chuť dortu (česnek, uzeniny atp.) Vlhkost prostředí ve kterém dort uskladňujete, stejně tak extrémní výkyvy teplot,  transport v autě v létě, přímé sluneční záření ... mohou narušit strukturu a vzhled dortu. Dort nemrazte. Trvanlivost dortu: Doporučuji spotřebovat do 24 hodin od převzetí. Dorty se šlehačkovou či tvarohovou náplní, spotřebovat do 24 hodin od převzetí! Veškeré výrobky musí být skladovány při teplotě od +4 do +8°c, odděleně od surovin jiného původu z důvodů hrozby kontaminování jinými aromaty a mikroorganismy. Při nedodržení těchto skladovacích podmínek zaniká právo zákazníka na pozdější reklamace!  Veškeré cukrářské výrobky objednané na www.dorty-katrin.cz nebo osobně u nás na provozovně,  jsou skladovány při teplotě od +4 do  max.8°C. Po předání objednaného zboží zákazníkovi, musí být tyto skladovací podmínky jednoznačně zachovány! V případě, že nedojde k uskladnění dodávaného zboží při těchto teplotách, hrozí jeho znehodnocení a v tomto případě se prodávající  zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé škody na dodávaném zboží a zároveň není možno ani akceptovat případnou reklamaci.
 • Důležité!  V případě vlastní přepravy dortu, je třeba dbát opatrnosti při jízdě a vyvarovat se prudkému brzdění a nepřiměřenému projíždění zatáček!!! S dortem pojedete pomalu, tak počítejte s větší časovou rezervou. Dort je potřeba mít položený buďto na rovné ploše, nejlépe  na klíně spolujezdce, který tak má možnost dohlédnout a za včasu zabránit jeho sesunutí, zejména při náhlém brzdění a pod.

  Dorty jsou na pevných potravinářských podložkách v dortových krabicích (pokud se do nich vejdou) a navíc v  V letních měsících je určitě v autě potřeba funkční klimatizace! Také je vhodné nejezdit pro vícepatrový dort sám, ale přijet ve dvou, aby ten druhý Vám pomohl s manipulací dortu, otevíráním dveří a pod. Především u těžších, patrových dortů, je velmi důležité uchopení dortu na podložce uprostřed ze spodu, kde je největší těžiště!  Za špatnou manipulaci s dortem po předání k přepvavě zákazníkovi neopovídá prodávající.

 • V našich dortech mohou být alergeny  - upozorněte prosím na alergie před výrobou dortu 

  Seznam alergenů:

  1. 01 Obiloviny obsahující lepek
  2. 02 Korýši
  3. 03 Vejce 
  4. 04 Ryby
  5. 05 Arašídy (podzemnice olejná)
  6. 06 Sójové boby (sója)
  7. 07 Mléko
  8. 08 Ořechy, mandle, pistácie
  9. 09 Celer
  10. 10 Hořčice
  11. 11 Sezamová semena
  12. 12 Oxid siřičitý a siřičitany
  13. 13 Vlčí bob
  14. 14 Měkkýši

   

Kompletní obchodní podmínky 

Fyzické osoby - podnikatele
Jarmila Štorková
identifikační číslo: 73286648
fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce,
nákup a prodej zboží, reklamní činnost, cukrářství a pekařství, hostinská činnost

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby – podnikatele – Jarmily Štorkové, sídlo provozovny: Dalimilova 59, Olomouc - Chomoutov, identifikační číslo: 73286648, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.koralkovyeshop.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“)

 2. 1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.dorty-katrin.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 3. 1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 4.  Výroba zboží na zakázku se řídí zákonem č. 513/1991Sb., obchodní zákoník a občanským zákonem č. 89/2012SB § 1820-1840.  Pokud je dohodnuto vyrobení dortu na zakázku, je zákazníkovi stanovena přeběžná cena díla na základě odhadu konečné ceny dortu, jestliže je vyráběn dort o zadaných parametrech zákazníkovi poprvé  v této velikosti, skladbě surovin  - je srozuměn s možností navýšení ceny dortu o odchylku vzniklou při výrobě dortu. 
 5. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

  2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 6. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  3.1.      Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.  Na této stránce je nabízena i výroba dortů na zakázku, tato výroba se řídí smlouvou o dílo - cena zakázek, po zadání parametrů výrobku od zázníka bude zákazníkovi sdělena orientační cena zakázky (tzn. dortu). Orientační cena je cena přeběžná a konečná cena bude vypočítána dle skutečné váhy, pracnosti předaného díla. Od smlouvy na výrobu dortu, dezertů na zakázku lze odstoupit ve lhůtě 14 dní před datem předání zakázky a to písemnou formou, pokud zákazník nedodrží stanovenou lhůtu pro odsoupení od smlouvy bude mu účtována celá cena vyrobené zakázky.

  3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  3.3.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  3.3.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  3.3.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  3.3.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  3.4.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  3.5.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,  požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  3.6.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním-přijetím objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  3.7.      Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

  3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 7. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Dalimilova 59, Olomouc - Chomoutov
  • v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce - cenu zakázky + cenu dopravy 
  • bezhotovostně a to  předem před předáním díla ,  převodem na účet prodávajícího KB Olomouc 115-4170850217/0100 (dále jen „účet prodávajícího“);

  4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dopravou  zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  4.3.      V případě platby v hotovosti či  je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, v tomto případě musí být cena za výrobek, nebo zhotovené dílo uhrazena před dodáním.

  4.4.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4.5.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

  4.6.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  4.7.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající jedaně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

  5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů před datem vyzvednutí zakázky. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@dorty-katrin.cz

  5.3.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Toto ustanovení neplatí pro potraviny.

  5.4.      Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.  Neplatí pro potraviny

  5.5.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.  Neplatí pro potraviny

  5.6.      Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

  5.7.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a to pět pracovních dnů před předáním zboží. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou zálohu na kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  5.8.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  6.1.      Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.  Potraviny jsou určeny jen k vyzvednutí u nás na provozovně, popřípadě může prodávající a kupující sjednat dopravu na místo určené kupujícím  - cenu nákládů uhradí kupující.

  6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží v místě a čase dohodnutém. Nepřevezme-li kupující zboží na místě a v čase dohodnutém , uhradí kupující více náklady s dopravou spojenou tzn. čekání na kupujícího , převážení na jinou adresu . Kupující nese i zodpovědnost za stav potaviny pokud ji nevyzvedne v čase a na místě dohodnutém. Pokud kupující převzetím potraviny vyrobené na zakázku na místě pověří jinou osobu (svatební agentku, personál restaurace....) bere se jako by potravinu převzal sám. 

  6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.  Potraviny na základě dohodnuté individuální přepravy se nedoručují opakovaně, pokud kupující v místě a čase zboží nepřevezme, může si jej do 10h (ale jen v pracovní dobu prodávajícího) vyzvednout na jeho provozovně, pokud i tak objednanou potravinu nevyzvedne bude na něm vymáhána celá částka kupní ceny zakázky i dopravy. 

  6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.  Dorty na zakázku, ani jiné dorty a dezerty prodávající neposílá přes dopravce.  Je možná jen společná domluva na individuální přepravě za cenu 10Kč za 1km

  6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

  7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

  7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

  7.3.      V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. U potravin musí kupující při převzetí zkontrolovat stav potraviny - čerstvot, jakost . Reklamace je možná jen v záruční lhůtě, která je smetanových a máslových výrobků jen 24h.  

  7.4.      Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

  7.5.      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny      . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  8.2.      Kupující nebo návštěvník webových stránek bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Výslovně prodávají zakazuje používání jeho fotografií jako ke stahování, kopírování, zasílání třetím stranám.

  8.3.      Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

  8.4.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

  8.5.      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  9.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

  9.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  9.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  9.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  9.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  9.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  9.8.1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  9.8.2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

  9.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  10.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  10.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 14. DORUČOVÁNÍ

  11.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 15. ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

  12.1.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  12.2.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

  12.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  12.4.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  12.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dobnerova 26, Olomouc , adresa elektronické pošty info@dorty-katrin.cz,  telefon 724 501 859.

 

V Olomouci dne 1.2.2017
Jarmila Štorková